Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Informujemy, że na podstawie Decyzji nr OR-I.120.2.36.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30.12.2016r., dzień 2 maja 2017r. w Urzędzie Miasta Opola jest dniem wolnym od pracy.

W ramach dyżuru, od godz. 07.30 do godz. 14.30, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu rejestrowane będą zgony ( Ratusz pokój nr 3).

Odpracowanie dnia wolnego nastąpiło w sobotę 14 stycznia 2017r

2017-04-27

Uwaga błąd w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej w rejonie Kolonia Gosławicka III

Uprzejmie informujemy, że w dostarczonych przez Spółkę Remondis Opole papierowych wersjach harmonogramów odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, w rejonie Kolonia Gosławicka III, występuje błąd w druku daty odbioru odpadów komunalnych z pojemnika czarnego w miesiącu kwietniu.

W wersji papierowej znalazła się niewłaściwa data odbioru – 21.04.2017 r.
Prawidłowa data odbioru odpadów z pojemnika czarnego to 27.04.2017 r.
Jednocześnie informujemy, że na stronach www.opole.pl oraz www.smieciopolis.opole.pl zamieszczone harmonogramy zawierają prawidłowe daty odbioru odpadów komunalnych.
Harmonogram z prawidłowymi terminami odbioru odpadów znajduje się TUTAJ.
Za omyłkę drukarską przepraszamy.

2017-04-25

Konkursy ekologiczne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów ekologicznych.
Więcej informacji TUTAJ.

2017-04-06

Mycie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
kosze
Informujemy, że usługa mycia pojemników wykonywana przez Spółkę Remondis w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach.

W związku z tym, że mycie pojemników może odbywać się w innych godzinach niż odbiór odpadów, pojemniki powinny być udostępnione przez cały dzień.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia dotyczące niewłaściwego wykonania usługi mycia pojemników lub brak wykonania usługi należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 77/ 44 13 237, mailowo na adres email: odpady@um.opole.pl .

2017-02-28

UWAGA !!!

Urząd Miasta Opola informuje, że w związku z przeprowadzaną w Urzędzie Miasta Opola reorganizacją, w ciągu kilkunastu najbliższych dni mogą wystąpić trudności z łącznością z nr tel. 77 44 13 237.

Wszelkie zgłoszenia związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można zgłaszać także pod nr tel.: 77 4511890, 77 4511846
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2017-01-30

W 2017 roku kontynuowana jest usługa udostępnienia mieszkańcom Opola mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK).

Czytaj więcej ...

2017-01-03

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola ukazał się artykuł:

Jednocześnie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne będą w zakładce Harmonogramy oraz w aplikacji mobilnej Kiedy Wywóz.
2016-12-19

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie większej dostępności punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informujemy, że oprócz dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu oraz 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu zostanie uruchomiony mobilny PSZOK (mPSZOK). w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r.

więcej informacji: tutaj
plakat informacyjny: tutaj
regulamin: tutaj

2016-08-30

Odbiór liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego
Uprzejmie informujemy, że w przypadku liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg w Opolu będzie odbierał liście zgromadzone w workach - ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Z uwagi na brak posiadania wiedzy przez Miejski Zarząd Dróg o wszystkich punktach pozostawienia worków z liśćmi proszę od dnia 1 września o zgłaszanie konieczności odbioru zebranych liści pod nr 77 469 74 31.

2016-08-24

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje wejdą w życie od 1 maja 2016 roku.
Ukazała się także (ulotka) i (plakat) informujące o zwolnieniu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-04-27

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie najważniejszych zmian dokonanych w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych jedną ze zmian jest wprowadzenie zapisu o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

2016-04-27