Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Informacja

Urząd Miasta Opola informuje, że nadmiar odpadów komunalnych wytworzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia można wystawiać wraz z pojemnikiem po Świętach w pierwszym terminie odbioru odpadów komunalnych danej frakcji.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXI/572/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z póź.zm.

2017-12-22

Wymień makulaturę na Voucher do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi konkursie zbiórki makulatury.
Za każde 20 kg przyniesionej makulatury (w postaci 4 związanych paczek o maksymalnej wadze 5 kg każda lub w kartonie papierowym o wymiarach nie większych niż 50 cmx50cm) uczestnik konkursu otrzyma Voucher A, który podlega wymianie w kasie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na jeden jednoosobowy bilet wstępu, na dowolnie wybraną sztukę teatralną, zgodnie z repertuarem udostępnionym na stronie internetowej http://teatrlalki.opole.pl z zastrzeżeniem regulaminu Teatru dostępnym pod adresem http://teatrlalki.opole.pl/voucher/ Uczestnik może otrzymać maksymalnie 2 Vouchery A. Liczba Voucherów jest ograniczona. O otrzymaniu Vouchera A decyduje kolejność zgłoszenia.
Makulaturę należy dostarczyć w terminie od 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r. lub do wyczerpania Voucherów A, do pokoju ochrony budynku Urzędu Miasta Opola, mieszczącego się przy Pl. Wolności 7-8, I piętro (główne wejście), w dni robocze w godzinach 09.00- 14.00.
W przypadku wyczerpania puli Voucherów A, organizator zamieści na stronie http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/dzieci-tez-segreguja-smieci/ stosowną informację o zakończeniu konkursu.
Więcej informacji znajduje się w regulamin konkursu makulatury lub pod numerem 77/ 45 11 890.

2017-11-02

Wymień w mPSZOK odpady komunalne na sadzonkę

Urząd Miasta Opola przypomina o uruchomionych tzw. mPSZOK, czyli mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy miasta Opola mogą bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne. W Opolu stworzono 16 takich punktów. Daty i dokładne lokalizacje miejsc ustawienia mPSZOK znajdują się tutaj
W ramach akcji promocyjnej mPSZOK dla korzystających z Punktu przygotowane zostały sadzonki. Aby otrzymać sadzonkę należy dostarczyć do mPSZOK posegregowane odpady komunalne, wpisać się na listę i poprosić obsługę o sadzonkę. Liczba sadzonek jest ograniczona. Zachęcamy do licznego korzystania z mPSZOK.

2017-11-02

Informacja w sprawie odbioru liści w sezonie jesiennym

Przypominamy, że w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym oraz wzmożoną ilością spadających liści w okresie od 1 września do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne zobowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Liście należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady biodegradowalne zgodnie z harmonogramem odbioru tej frakcji odpadów.Informujemy, że usługa mycia pojemników wykonywana przez Spółkę Remondis w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach.

2017-09-06

Mobilna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych


Urząd Miasta Opola już po raz dwunasty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.

Od 29 maja do 11 października 2017 r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener z obsługą (w godz. 9.00-18.00) , do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Zbiórka prowadzona będzie przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Opola.
Zbieramy następujące odpady:
  • Przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery,
  • odczynniki chemiczne, rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie,
  • kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne,
  • tworzywa sztuczne – opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin,
  • metale – puszki po farbach, opakowania po aerozolach,
  • lampy fluorescencyjne,
  • inne odpady zawierające rtęć – termometry,
  • zużyte oleje silnikowe oraz smary itp.
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych godz. 9.00 do 18.00 (szczegóły w załączeniu).
2017-06-07

Mycie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
kosze
Informujemy, że usługa mycia pojemników wykonywana przez Spółkę Remondis w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach.

W związku z tym, że mycie pojemników może odbywać się w innych godzinach niż odbiór odpadów, pojemniki powinny być udostępnione przez cały dzień.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia dotyczące niewłaściwego wykonania usługi mycia pojemników lub brak wykonania usługi należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 77/ 44 13 237, mailowo na adres email: odpady@um.opole.pl .

2017-02-28

UWAGA !!!

Urząd Miasta Opola informuje, że w związku z przeprowadzaną w Urzędzie Miasta Opola reorganizacją, w ciągu kilkunastu najbliższych dni mogą wystąpić trudności z łącznością z nr tel. 77 44 13 237.

Wszelkie zgłoszenia związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można zgłaszać także pod nr tel.: 77 4511890, 77 4511846
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2017-01-30

W 2017 roku kontynuowana jest usługa udostępnienia mieszkańcom Opola mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK).

Czytaj więcej ...

2017-01-03

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola ukazał się artykuł:

Jednocześnie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne będą w zakładce Harmonogramy oraz w aplikacji mobilnej Kiedy Wywóz.
2016-12-19

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie większej dostępności punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informujemy, że oprócz dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu oraz 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu zostanie uruchomiony mobilny PSZOK (mPSZOK). w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r.

więcej informacji: tutaj
plakat informacyjny: tutaj
regulamin: tutaj

2016-08-30

Odbiór liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego
Uprzejmie informujemy, że w przypadku liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg w Opolu będzie odbierał liście zgromadzone w workach - ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Z uwagi na brak posiadania wiedzy przez Miejski Zarząd Dróg o wszystkich punktach pozostawienia worków z liśćmi proszę od dnia 1 września o zgłaszanie konieczności odbioru zebranych liści pod nr 77 469 74 31.

2016-08-24

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje wejdą w życie od 1 maja 2016 roku.
Ukazała się także (ulotka) i (plakat) informujące o zwolnieniu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-04-27

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie najważniejszych zmian dokonanych w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych jedną ze zmian jest wprowadzenie zapisu o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

2016-04-27