Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje wejdą w życie od 1 maja 2016 roku.

2016-02-03

Choinki (żywe, jak i sztuczne), ze względu na swoje rozmiary powinny być traktowane jako odpady wielkogabarytowe – szczegóły tutaj.

2016-01-14

Publikujemy listę Aptek, w których możecie Państwo bezpłatnie oddać przeterminowane bądź nie wykorzystane leki oraz niepotrzebne termometry – wykaz.

2016-01-14

Zapraszamy wszystkie Dzieci do wspólnej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.
Przygotowaliśmy gry o charakterze edukacyjnym dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Z gier można również korzystać na urządzeniach mobilnych, smartfonach i tabletach.
Życzymy udanej zabawy !
GRY

2016-01-13

Harmonogramy odbioru odpadów na 2016 dostępne są na stronie internetowej w zakładce Harmonogramy.

Harmonogramy odbioru odpadów w budynkach jednorodzinnych i kilkurodzinnych zostały także dostarczone właścicielom nieruchomości do skrzynek pocztowych.
Ponadto od stycznia harmonogramy odbioru odpadów dostępne są także w aplikacji mobilnej „Kiedy Wywóz” działającej na urządzeniach typu „smartphone” pod kontrolą systemów operacyjnych: iOS, Android, Windows. Aplikacja jest dostępna za darmo dla użytkowników w następujących sklepach: App Store, Google Play i Windows Store.

Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne tutaj:
Kiedy wyróz

2015-12-04

Przygotowana została nowa tablica PVC (format A3) w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Opolu dotycząca selektywnego zbierania odpadów w pojemniku brązowym (tutaj).
Zebraliśmy na niej najważniejsze informacje o segregacji odpadów biodegradowalnych.

Jeżeli byłoby zainteresowanie Państwa otrzymaniem tablicy to zapraszamy do naszego biura lub prosimy o informację pocztą elektroniczną – na adres:
dgo@zaklad-komunalny.pl – wówczas ją dostarczymy do Państwa.

2015-11-19

Przygotowana została nowa ulotka w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Opolu dla nieruchomości niezamieszkałych (tutaj).
Zebraliśmy w niej najważniejsze informacje o segregacji odpadów, stawkach opłaty, deklaracjach oraz częstotliwościach odbioru odpadów.

Jeżeli byłoby zainteresowanie Państwa otrzymaniem ulotki w wersji papierowej to zapraszamy do naszego biura lub prosimy o informację pocztą elektroniczną – na adres:
dgo@zaklad-komunalny.pl – wówczas ją dostarczymy do Państwa.

2015-11-16

Przygotowana została nowa ulotka w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Opolu (tutaj).
Staraliśmy się zebrać w niej najważniejsze informacje o segregacji odpadów, wielkogabarytach, elektrośmieciach oraz PSZOK-ach. W temacie pojemnika brązowego zwróciliśmy szczególną uwagę na zakres zbieranych odpadów.

Jeżeli tylko byłoby zainteresowanie Państwa otrzymaniem ulotki to zapraszamy do naszego biura lub prosimy o informację pocztą elektroniczną – na adres obsługi Klienta: dgo@zaklad-komunalny.pl – wówczas dowieziemy.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że mamy jeszcze tablice PVC o selektywnym zbieraniu odpadów w pojemnikach (wzór tutaj) oraz takie same plakaty w formacie A3, oczywiście również do Państwa dyspozycji.

2015-05-14

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydenta Miasta Opola w związku ze zgłaszanymi do Urzędu Miasta wątpliwościami w sprawie zasad wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wspólnoty mieszkaniowe oraz dopuszczalności dokonywania wpłat indywidualnych przez członków tych wspólnot.

2015-05-13

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z otwartych wiat.

2015-03-23

W załączeniu (tutaj) przekazujemy informację Prezydenta Miasta Opola w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która doprecyzowuje obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dodatkowe informacje dotyczące komunikatu można uzyskać pod nr telefonu:
77 54 11 339 albo 77 45 11 874 (Urząd Miasta Opola)

2015-01-29

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 roku z zabudowy wielorodzinnej wyodrębniona zostanie zabudowa kilkurodzinna, przez którą należy rozumieć – budynek, w którym wydzielono od 3 do 9 lokali mieszkalnych (włącznie), którego mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników.

Celem wyodrębnienia zabudowy kilkurodzinnej jest zmniejszenie uciążliwości związanych z częstym przejazdem pojazdów odbierających odpady komunalne w tej zabudowie poprzez dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów do ilości odpadów wytwarzanej przez mieszkańców zabudowy kilkurodzinnej.

2014-12-04