Podział pojemników do segregacji
Schemat
<

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

od 1 stycznia 2015 roku zostanie zmienione prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.

Zmiany pozwolą zoptymalizować system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Tekst komunikatu do pobrania – tutaj.
Prezentacja zmian do pobrania – tutaj.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA ZABUDOWY NIEZAMIESZKAŁEJ STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

Znajdź i wydrukuj swój własny harmonogram

Harmonogramy zaktualizowane dnia 26.08.2014r.HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE LIPIEC-WRZESIEŃ 2014

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE LIPIEC-WRZESIEŃ 2014

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2014

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2014

Harmonogram zaktualizowany dnia 17.09.2014r.Kontakt
w sprawie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola

- Zakład Komunalny - Dział Gospodarki Odpadami – w sprawie nadzoru nad realizacją umowy pomiędzy Przedsiębiorcą odbierającym odpady a Gminą w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: przyjmowanie zgłoszeń Mieszkańców i Przedsiębiorców w sprawach pojemników (brak lub złe pojemności), odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem, uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników
- tel. 77 44-13-237
- e-mail: zgo@zaklad-komunalny.pl
- biuro: Ozimska 19, pok. 903

- Urząd Miasta Opola - Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - w sprawie składania i korekt złożonych deklaracji
- tel. 77 54-11-339
- tel. 77 45-11-874

- Urząd Miasta Opola - Referat Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - w sprawie rozliczeń wpłat za odpady komunalne
- tel. 77 45-11-923
- tel. 77 45-11-877

- Remondis - w sprawie realizacji usług w tym ustawienia pojemników, dostępu do altan śmietnikowych
- tel. 77 42-76-108
- tel. 77 42-76-109
- tel. 801 306 801 - bezpłatna infolinia (dostępna tylko z telefonów stacjonarnych)
- e-mail: opole@remondis.pl
- biuro: Dział Obsługi Klienta, Aleja Przyjaźni 9

- Urząd Miasta Opola - Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej - w sprawie uwag do funkcjonowania całego systemu
- e-mail: odpady@um.opole.pl

Informacja

KONTO DO WPŁAT
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVII/583/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat należy dokonywać miesięcznie bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Pierwszą wpłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Opola wskazane poniżej do dnia 10 lipca br za miesiąc lipiec.
Link do nr konta www.bip.um.opole.pl

Ponadto informujemy, że Urząd Miasta Opola rozpoczął wysyłanie do mieszkańców informacji o indywidualnym numerze konta bankowego na który trzeba wpłacać opłatę za odpady komunalne.

Pytania prosimy kierować: telefony 77 45 11 923, 77 45 11 877 lub mail: urzad@um.opole.pl.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Bez prowizji wpłat można dokonywać w oddziałach Banku Millenium:
Lp. Adres Rodzaj Godziny otwarcia
1. Wrocławska 152
45-837 Opole
(C.H. Karolinka)
Placówka - Klienci:
Indywidualni
09.00-20.00 pn.- pt.
10.00 - 20.00 sb.
10.00-18.00 nd.
2. Plac Wolności 6
45-018 Opole
(obok Pizza Hut)
Placówka - Klienci:
Indywidualni
09.00-17.00 pn.-pt.
3. 1 Maja 6
45-068 Opole
(między Biedronką a Dworcem PKS)
Placówka - Klienci:
Indywidualni, Prestige, Biznes, Przedsiębiorstwa
09.00-17.00 pn.-pt.

oraz w kasach Urzędu Miasta Opola w Rynku - Ratuszu oraz na Pl. Wolności w godz. 8.00-14.30 od poniedziałku do piątku.