Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Urząd Miasta Opola już po raz jedenasty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.
Od 21 października do 1 grudnia 2016 r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener z obsługą, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Zbiórka prowadzona będzie przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Opola.

Szczegóły: tutaj.

2016-10-19

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie większej dostępności punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informujemy, że oprócz dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu oraz 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu zostanie uruchomiony mobilny PSZOK (mPSZOK). w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r.

więcej informacji: tutaj
plakat informacyjny: tutaj
regulamin: tutaj

2016-08-30

Odbiór liści z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych
Uprzejmie informujemy, iż od początku września do końca listopada firma odbierająca odpady obowiązana jest do odbioru liści pochodzących z drzew rosnących na terenie nieruchomości zamieszkałych zgromadzonych w workach udostępnionych obok pojemnika (brązowego), w terminie przewidzianym dla odbioru odpadów biodegradowalnych

Odbiór liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego
Uprzejmie informujemy, że w przypadku liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg w Opolu będzie odbierał liście zgromadzone w workach - ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Z uwagi na brak posiadania wiedzy przez Miejski Zarząd Dróg o wszystkich punktach pozostawienia worków z liśćmi proszę od dnia 1 września o zgłaszanie konieczności odbioru zebranych liści pod nr 77 469 74 31.

2016-08-24

W dniu 15-06-2016 r. w amfiteatrze Narodowego Centrum Polskiej Piosenki odbył się spektakl o segregacji odpadów komunalnych i ochronie środowiska pt. "Zielony Kopciuszek" wykonany przez grupę teatralną "Kultureska" dla dzieci przedszkolnych - uczestników konkursu na największą ilość zebranych butelek PET. Przedszkolakom udało się zebrać łącznie 678,4 kg butelek PET! Laureatom i uczestnikom zostały wręczone nagrody.

Galeria zdjęć

2016-06-17

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje wejdą w życie od 1 maja 2016 roku.
Ukazała się także (ulotka) i (plakat) informujące o zwolnieniu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-04-27

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie najważniejszych zmian dokonanych w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych jedną ze zmian jest wprowadzenie zapisu o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

2016-04-27