Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Wyjazd do PSZOK w trakcie festynu „Odpady wczoraj, surowce dziś”


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69.
Wyjazd zaplanowano w ramach festynu ekologicznego „ Odpady wczoraj, surowce dziś”, który odbędzie się 25.06.2017r. (niedziela).
Autobus w dniu 25.06.2017r. ustawiony będzie na parkingu przy amfiteatrze (NCCP w Opolu) mieszczącym się przy ul. Piastowskiej 14A.
Godziny odjazdu : 14.00 oraz 16.00
Liczba miejsc w autokarze jest ograniczona.
Uwaga: do PSZOK przy ul. Podmiejskiej 69 można pojechać własnym transportem, ale tylko w podanych powyżej godzinach!
2017-06-24

Festyn ekologiczny „Odpady wczoraj, surowce dziś”


Serdecznie zapraszamy do Miasteczka Ekologicznego na festyn ekologiczny „Odpady wczoraj, surowce dziś”, który odbędzie się 25 czerwca 2017r. w godzinach 11.00-19.00 w Parku Nadodrzańskim, przy kei Białej Floty.

Tradycyjnie podczas festynu odbędzie się konkurs na największą ilość pieczątek zebraną podczas festynu ekologicznego z ciekawymi nagrodami.
Regulamin konkursu znajduje się tutaj Dla uczestników przygotowano ciekawe gry i zabawy, plenerowe wyjazd do PSZOK, rękodzielnictwo, dmuchańce, monidło z Muchą Odpaduchą i Wróżką Odpadusią, i wiele, wiele innych atrakcji.
Szczegóły festynu znajdują się tutaj.

Start:
2017-06-25 11:00
2017-06-09

Mobilna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych


Urząd Miasta Opola już po raz dwunasty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.

Od 29 maja do 11 października 2017 r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener z obsługą (w godz. 9.00-18.00) , do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Zbiórka prowadzona będzie przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Opola.
Zbieramy następujące odpady:
 • Przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery,
 • odczynniki chemiczne, rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie,
 • kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • tworzywa sztuczne – opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin,
 • metale – puszki po farbach, opakowania po aerozolach,
 • lampy fluorescencyjne,
 • inne odpady zawierające rtęć – termometry,
 • zużyte oleje silnikowe oraz smary itp.
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Harmonogram odbioru odpadów niebezpiecznych godz. 9.00 do 18.00 (szczegóły w załączeniu).
2017-06-07

Wymień makulaturę na darmową wejściówkę do ZOO


Z przyjemnością ogłaszamy kolejną edycje zbiórki makulatury!
 • 04.06.2017r. w godzinach 12:00-18.00 do punktu zbiórki zlokalizowanego w Parku Nadodrzańskim, przy kei Białej Floty podczas festynu z okazji Dnia Dziecka,
 • 25.06.2017r. w godzinach 12.00-18.00 do punktu zbiórki zlokalizowanego w Parku Nadodrzańskim, przy kei Białej Floty podczas festynu „Miasteczko Ekologiczne”
Makulatura wymieniana będzie na bilety upoważniające do bezpłatnego wejścia jednej osoby do opolskiego ZOO (ul. Spacerowa 10, Opole):
 • 5 kg makulatury = 1 bilet ulgowy,
 • 10 kg makulatury = 1 bilet normalny
Uczestnik może maksymalnie uzyskać 4 bilety wstępu, w tym nie więcej niż 2 bilety normalne.

Wspierając naszą inicjatywę wykazujesz się nie tylko prawidłową postawą ekologiczną, ale również wspomożesz podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

UWAGA !!!
O otrzymaniu biletu, oprócz odpowiedniej wagi zebranej i przyniesionej makulatury decyduje kolejność przekazania makulatury.
Ilość biletów jest ograniczona.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 77-45-11-890, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00
2017-05-24

Mycie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
kosze
Informujemy, że usługa mycia pojemników wykonywana przez Spółkę Remondis w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzona jest przy dodatnich zewnętrznych temperaturach.

W związku z tym, że mycie pojemników może odbywać się w innych godzinach niż odbiór odpadów, pojemniki powinny być udostępnione przez cały dzień.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia dotyczące niewłaściwego wykonania usługi mycia pojemników lub brak wykonania usługi należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 77/ 44 13 237, mailowo na adres email: odpady@um.opole.pl .

2017-02-28

UWAGA !!!

Urząd Miasta Opola informuje, że w związku z przeprowadzaną w Urzędzie Miasta Opola reorganizacją, w ciągu kilkunastu najbliższych dni mogą wystąpić trudności z łącznością z nr tel. 77 44 13 237.

Wszelkie zgłoszenia związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można zgłaszać także pod nr tel.: 77 4511890, 77 4511846
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2017-01-30

W 2017 roku kontynuowana jest usługa udostępnienia mieszkańcom Opola mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK).

Czytaj więcej ...

2017-01-03

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola ukazał się artykuł:

Jednocześnie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne będą w zakładce Harmonogramy oraz w aplikacji mobilnej Kiedy Wywóz.
2016-12-19

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Opola w zakresie większej dostępności punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych informujemy, że oprócz dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu oraz 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu zostanie uruchomiony mobilny PSZOK (mPSZOK). w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2016r.

więcej informacji: tutaj
plakat informacyjny: tutaj
regulamin: tutaj

2016-08-30

Odbiór liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego
Uprzejmie informujemy, że w przypadku liści pochodzących z drzew rosnących w pasie ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg w Opolu będzie odbierał liście zgromadzone w workach - ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Z uwagi na brak posiadania wiedzy przez Miejski Zarząd Dróg o wszystkich punktach pozostawienia worków z liśćmi proszę od dnia 1 września o zgłaszanie konieczności odbioru zebranych liści pod nr 77 469 74 31.

2016-08-24

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje wejdą w życie od 1 maja 2016 roku.
Ukazała się także (ulotka) i (plakat) informujące o zwolnieniu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-04-27

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie najważniejszych zmian dokonanych w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych jedną ze zmian jest wprowadzenie zapisu o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

2016-04-27