Podział pojemników do segregacji
Schemat

Festyn
Festyn

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie przyjętej przez Radę Miasta Opola uchwały wprowadzającej zmiany w stawkach opłat za tzw. opłatę śmieciową. Zgodnie z przyjętymi zmianami rodziny wielodzietne w Opolu czeka obniżka opłat o 30 procent.
Treść uchwały dostępna jest w zakładce Akty prawne.
Nowe regulacje wejdą w życie od 1 maja 2016 roku.
Ukazała się także (ulotka) i (plakat) informujące o zwolnieniu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-04-27

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola (tutaj) ukazała się informacja w sprawie najważniejszych zmian dokonanych w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych jedną ze zmian jest wprowadzenie zapisu o braku możliwości wyboru przez przedsiębiorców częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej jako częstotliwość II czyli odbiór 4x w miesiącu.

2016-04-27

Urząd Miasta Opola już po raz jedenasty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.
Od 21 kwietnia do 6 października 2016 r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener z obsługą, do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Zbiórka prowadzona będzie przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Opola.

Szczegóły: tutaj.

2016-03-25

Publikujemy listę Aptek, w których możecie Państwo bezpłatnie oddać przeterminowane bądź nie wykorzystane leki oraz niepotrzebne termometry – wykaz.

2016-01-14

Zapraszamy wszystkie Dzieci do wspólnej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.
Przygotowaliśmy gry o charakterze edukacyjnym dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Z gier można również korzystać na urządzeniach mobilnych, smartfonach i tabletach.
Życzymy udanej zabawy !
GRY

2016-01-13