Podział pojemników do segregacji
Schemat

Uchwały Rady Miasta Opola obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku