Podział pojemników do segregacji
Schemat

Archiwum

Wymień makulaturę na darmową wejściówkę do ZOO
Festyn ekologiczny „Odpady wczoraj, surowce dziś”
Piknik ekologiczny w Sławicach
Konkursy ekologiczne związane z gospodarką odpadami komunalnymi
Zaproszenie do Miasteczka Ekologicznego podczas II Opolskiego Dnia Rzeki na Bulwarze Nadodrzańskim (obok przystani) w dniu 26 czerwca 2016 r.
Zaproszenie na Festyn Ekologiczny przy okazji Dnia Dziecka – 29 maja 2016 r.
Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna dla Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Zaproszenie do Miasteczka Ekologicznego w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka – 31 maja 2015 r. – informacja o konkursach
Zaproszenie do Miasteczka Ekologicznego w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka – 31 maja 2015 r.
Zaproszenie na piknik „Rodzina, ach rodzina…” z okazji Dnia Dziecka – 31 maja 2015 r.