Podział pojemników do segregacji
Schemat

Edukacja do pobrania

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
Zapraszamy do obejrzenia animacji edukacyjnej pt. „Drugie życie odpadów”.
Zapraszamy do obejrzenia 2 części animacji edukacyjnej pt. Odpady problemowe.
Zapraszamy do obejrzenia 3 części animacji edukacyjnej pt. Akcja „Segregacja”.
Ulotka informacyjna dla mieszkańców Opola dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r.,
Ulotka informacyjna dla mieszkańców Opola dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r.,
Ulotka informacyjna dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r.
Ulotka informacyjna dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. firmy, urzędy) dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r.
„Druga Książeczka Edukacyjna – Drugie życie odpadów w Mieście Opolu – Mini Przewodnik” skierowany do dzieci i młodzieży, poświęcony przede wszystkim sposobom przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów zbieranych w Opolu.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Opola za 2015 rok
Zaproszenie do korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (konkurs)
Tablica informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca złej segregacji odpadów.
Zapraszamy wszystkie Dzieci do wspólnej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.
Przygotowaliśmy gry o charakterze edukacyjnym dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Życzymy udanej zabawy !
Ulotka edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola
Tablica – selektywne zbieranie bioodpadów w pojemniku brązowym
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Opola za 2014 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta Opola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Miasta Opola Najważniejsze zmiany od 2015 roku
Tablica – czas rozkładu odpadów komunalnych
Tablica – drugie życie odpadów komunalnych
Książeczka Ekologiczna – Mini Przewodnik po świecie odpadów komunalnych w Mieście Opolu stworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach Miasta Opola
Ulotka informacyjna dla Mieszkańców Opola dotycząca selektywnego zbierania bioodpadów w pojemniku brązowym.