Podział pojemników do segregacji
Schemat

Komunalne odpady niebezpieczne

Komunalne odpady niebezpieczne, czyli m.in:
- przeterminowane leki,
- termometry,
- baterie i akumulatory,
- farby, lakiery, impregnaty,
- odczynniki chemiczne, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne,
- tusze, tonery, farby drukarskie, cartridge,
- kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne,
- oleje i tłuszcze zawierające substancje niebezpieczne,
- tworzywa sztuczne – opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin,
- metale – puszki po farbach, opakowania po aerozolach,
- lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne,
- zużyte oleje silnikowe oraz smary itp.
- urządzenia zawierające freony,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki

mieszkańcy Opola mogą bezpłatnie oddawać:
- do PSZOK-u przy ul. Podmiejskiej 69 lub przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 (od poniedziałku do piątku 9:00-18:00, w soboty 9:00-15:00);


Publikujemy listę Aptek, w których możecie Państwo bezpłatnie oddać przeterminowane bądź nie wykorzystane leki oraz niepotrzebne termometry – wykaz.