Podział pojemników do segregacji
Schemat

Zgłoś problem

Przyjmowanie reklamacji dotyczących:
- odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
- niedostarczenia lub braku wymiany pojemnika,
- uszkodzenia bądź kradzieży pojemników,
- braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,

prowadzi Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych pl. Wolności 7-8, pok. 106, 107
Kontakt:
tel. 77 44 13 237
e-mail: odpady@um.opole.pl