Podział pojemników do segregacji
Schemat
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

W Opolu działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

• PSZOK 1 - ul. Podmiejska 69, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów.

• PSZOK 2 - ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, wjazd od ul. Zbożowej.

Do PSZOK-ów przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Opole.
Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
- od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
- w każdą sobotę od 9:00 do 15:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę od 9:00 do 12:00.

Informacje o pracy punktów można uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK lub dzwoniąc pod numery telefonów:
- PSZOK 1: 77 456-25-69
- PSZOK 2: 77 474-72-19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PSZOK
OŚWIADCZENIE OSOBY PRYWATNEJ (DOC)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABUDOWY WIELORODZINNEJ (DOC)