Podział pojemników do segregacji
Schemat
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W 2017 roku kontynuowana jest usługa udostępnienia mieszkańcom Opola mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mPSZOK).
W soboty, w wyznaczonych miejscach miasta, udostępniony będzie kontener przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Kontener będzie obsługiwany przez pracowników firmy odbierającej odpady.

Miejsca i godziny ustawienia kontenera przedstawiono w harmonogramie dostępnym tutaj

Pełna informacja tutaj


Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OŚWIADCZENIE OSOBY PRYWATNEJ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

Zakład Komunalny informuje, że od 1 marca 2014 roku rozpoczął funkcjonowanie drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu, wjazd od ul.Zbożowej.
Do PSZOK przyjmowane są odpady od mieszkańców Gminy Opole
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00
w każdą sobotę w godzinach 9:00-15:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę w godz. od 9:00 do 12:00.
Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK
numer telefonu: 77 474-72-19
mail: zbiornica@intereko.opole.pl

Zakład Komunalny informuje, że od 1 lipca br. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów. Do PSZOK przyjmowane są odpady od mieszkańców Gminy Opole
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00
w każdą sobotę w godzinach 9:00-15:00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę w godz. od 9:00 do 12:00.
Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK
numer telefonu: 77 456-25-69
mail: zbiornica@zaklad-komunalny.pl